CRKBO geregistreerd

Feng Shui Design Academy is een erkend opleidingsinstituut en is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit door het CPION. Deze registratie geeft aan de Feng Shui Design Academy voldoet aan de kwaliteitseisen die het CRKBO aan opleiders stelt.

Kwaliteitsnormen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het CRKBO zijn:

  • zorgvuldigheid
  • rechtszekerheid
  • redelijkheid
  • betrouwbaarheid
  • kenbaarheid

Door middel van deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Voor meer informatie: www.crkbo.nl en www.cpion.nl

CRKBO Gecertificeerde Instelling Feng Shui Design Academy

WIL JIJ OOK BIJ ONZE FENG SHUI COMMUNITY HOREN?

FSDA journaal

Schrijf je in en blijf op de hoogte 🙂 

KLIK HIER>>>